me1

СТРАТЕГІЧНА МЕНЕДЖМЕНТ-СЕСІЯ
 • Внутрішній аудит процесІв менеджменту
 • Внутрішній аудит юридичного і адміністративного персоналу
 • Разробка програми внутрішніх змін
 • Консультаційна підтримка щодо впровадження змін всередині фірми

ВНУТРІШНІ ПРОЦЕСИ
 • Створення організаційної структури фірми
 • Розробка посадових інструкцій юридичного і адмінстративного персоналу
 • Розробка алгоритмів внутрішніх комунікацій
 • Розробка інструкцій з управління проектами
 • Розробка внутрішніх положень з обліку білінг-годин
 • Налаштування внутрішніх адміністративних процесів і розробка Staff Book
me2
me3

МОТИВАЦІЙНА СИСТЕМА
 • Розробка матеріальної і нематеріальної систем мотивації
 • Створення бонусної системи і системи просування кар’єрними сходинками
 • Підбір інструментів і створення мотиваційної програми на рік

РОЗВИТОК І НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ
 • Коли навчати? Кого навчати? Чому навчати?
 • Розробка програми розвитку і навчання персоналу відповідно до цілей фірми
 • Розробка індивідуальних планів професійного і персонального розвитку співробітників
 • Розробка і проведення тренінгів з тайм-менеджменту, делегуванню, комунікаціям, лідерству і якості юридичних послуг
 • Організація виїзних навчальних заходів для персоналу і ретритів для топ-менеджменту
me4
me5

АТЕСТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ
 • Розробка системи атестації персоналу
 • Разробка KPIs
 • Проведення самооцінки персоналу
 • Проведення оцінки персоналу керівником
 • Індивідуальні зістрічі з персоналом для надання і отримання зворотного зв’язку
 • Постановка цілей і задач для співробітників на наступний атестаційний період

РЕКРУТМЕНТ
 • Створення профілю потенційного співробітника
 • Опис вакансії
 • Пошук кандидатів і проведення первинного інтерв’ю
 • Організація зустрічі кандидата з роботодавцем
me6
me7

HR МАРКЕТИНГ
 • Консультації по створенню і просуванню бренду, корпоративної культури, корпоративних цінностей компанії
 • Формування і розвиток HR бренду для потенційних співробітників
 • Укріплення бренду компанії серед існуючих співробітників
 • Укріплення бренду топ-менеджмента серед існуючих співробітників
 • Разробка програми внутрішніх і зовнішніх заходів